“ETT ROMANTISKT SINNE” FLYTTAS TILL 2021

13.05.2020Teatergruppen Tredje Rummets kommande produktion Ett romantiskt sinne skjuts upp med ett år. Undantagstillståndet har påverkat även teaterns arbete, och de har inte kunnat ordna övningar som planerat. Tredje Rummets styrelse har därför bestämt att skjuta upp premiären med ett år till hösten 2021.

 

Långsiktigt arbetande hör till Tredje Rummets grundprinciper. “Ett romantiskt sinne är den massivaste produktionen vi någonsin gjort. Vi vill försäkra att vi har tillräckligt med tid för bearbetning och för övningar.”, summerar Tredje Rummets ordförande Susanna Airaksinen. “Nu kan vi försäkra oss om att arbetsgruppens vision kvarstår.”

 

Flyttandet av premiären ger även mer tid för fler publikevenemang. “Vi ordnar alltid olika typer av evenemang i samband med våra produktioner som är öppna för publiken. På så sätt får publiken en större förståelse för verket.”, säger teaterns dramaturg Seppo Parkkinen. Mer information om höstens publikevenemang kommer senare.

 

Ett romantiskt sinne är en samproduktion mellan Tredje Rummet och de åboländska körerna Brahe Djäknar och Florakören. Romantikens Åbo är den centrala skådeplatsen för verket, och det är ett kritiskt granskande av det mänskliga medvetandet. Man kan läsa mera om produktionen på teaterns hemsida www.kolmastila.net

 

Tilläggsinformation:
ordförande Susanna Airaksinen