PERSONER
 

SUSANNA AIRAKSINEN

Teaterregissör och dramaturg. Hon har fått sin magisterexamen i teaterkonst från Konstuniversitetets Teaterhögskola år 2017. Airaksinen har fungerat som Tredje Rummets styrelseordförande 2018-2021.

 
 

FRANK BERGER

Berger har många passioner i livet. Han ser sig själv främst som sångare och konstnär, men arbetar även på frilansbasis som kompositör, musiker och skådespelare. Han har studerat till musiker vid Turun Ammattikorkeakoulu och sångpedagog vid Yrkeshögskolan Novia. Frank har ett femtontal produktioner från opera- och musikalscenen bakom sig. Han älskar folkmusik och uppskattar särskilt all form av gränsöverskridande konstupplevelser.

 
 

KAISA ILMONEN

Litteraturforskare, universitetslektor. Arbetat vid ämnet allmän litteraturvetenskap samt vid institutionen för konstämnen vid Åbo universitet, där hon också fungerat som koordinator med ansvar för beredningen av olika utvecklingsprojekt. Hennes doktorsavhandling behandlade karibisk kvinnolitteratur och skrivandet av historien på nytt. Styrelsemedlem i Sällskapet för queer forskning i Finland, alternerande chefredaktör för tidskriften SQS, samt medlem av redaktionsrådet för konstämnenas publikationsserie UTUkirjat.

 
 

ANNAMARI KONTTINEN

Sociolog, universitetslärare. Arbetat vid sociologiska institutionen vid Åbo universitet sedan 1989 och vid Östasiatiska forsknings- och utbildningscentret sedan 2007. Långa forskningsvistelser vid Nara Women’s University, Tokyo universitet, Nordic Center for Asian Studies i Köpenhamn och vid University of California i Berkeley. Föremålet för hennes nuvarande akademiska intresse är förändringarna i samtidens japanska samhälle. Hennes ansvarsområden inom 3R är mötet mellan vetenskap och konst, samt information.

 
 

MARIKA LEINONEN-VAINIO

Producent och syntolk. Hon har fått sin magisterexamen i visual kultur från Aalto-yliopisto ARTS. Leinonen-Vainio har varit en del av Tredje Rummet sedan 2009. Hennes arbetsuppgifter inom teatern inkluderar produktion och koordinering av ekonomi.

 
 

MARIA LEIVONEN

 
 

MAARIT LESKELÄ-KÄRKI

Kulturhistoriker och docent, professor i kulturhistoria (tf), Åbo universitet.
Forskare med särskild inriktning på modern kulturhistoria, genushistoria och biografisk forskning. Specialiserad i skrivandets och religiositetens kulturhistoria, har skrivit ett flertal fackböcker. I sitt nya forskningsprojekt intresserar hon sig också för humanistisk miljöforskning.

 
 

JUHA MALMIVAARA

Teaterregissör. Utexaminerades från Suomen Teatterikoulu (“Finlands Teaterskola”) regissörslinje 1977. Verkat som regissör vid stadsteatrarna i Rovaniemi, Vasa och Åbo, samt som gästregissör på olika håll i Finland. Professor i regi vid Teaterhögskolan 2000-2005. Ordförande för och grundande medlem av Kolmas Tila–Tredje Rummet ry. Arbetena på senare tid har utgjorts av regiarbeten för 3R.

 
 

CÉCILE ORBLIN

Frilansande skådespelare vid flera teatrar från och med 2000, vid Finlands Nationalteater 2011–2019. De senaste arbetena vid Esbo Stadsteater i Juha Hurmes ensemble, samt film, bl.a. Tytöt, tytöt, tytöt. Med i Tredje Rummets föreställningar Maria Anderssonin Muisti, Tähden Hetki, Berg Heil! samt Romanttinen mieli. Spelar också violin och sjunger i kör. Grundande medlem av Kolmas Tila – Tredje Rummet ry (2007).

 
 

SEPPO PARKKINEN

Dramaturg och pjäsförfattare. Har skrivit manuskript, dramatiseringar, bearbetningar, översättningar, hörspel, filmmanuskript och libretton, och har länge undervisat vid Konstuniversitetets Teaterhögskola. Grundande medlem av Tredje Rummet (2007), har varit med i teaterns alla produktioner, antingen som manusförfattare eller bearbetare av texten och som föreställningsdramaturg.

 
 

LOTTA PETRONELLA

Filmregissör. Erhållit sin konstnärliga utbildning vid Chelsea College of Art. Bott i London och under lång tid verkat inom film- och TV-produktion där. Skrivit manus, regisserat, klippt och producerat dokumentär- och kortfilmer, som både hon själv och andra har regisserat, och som setts på internationella festivaler. Hon kombinerar narrativitet med dokumentation i sina filmer för att skapa personliga och intima porträtt.

 
 

JORMA PITKONEN

Industriell formgivare. Utexaminerades från Konstindustriella Högskolan 1970. Har varit delägare av olika formgivningsbyråer och verkade länge som ledande formgivare vid ED-design. Har undervisat bl.a. vid Åbo Konstakademi och Aalto-universitetet ARTS, där han verkade som ledare för avdelningen för industriell formgivning och som t.f. professor. Statens konstindustripris. Hedersmedlem i ORNAMO och Aaltouniversitetet. Har arbeten bl.a. i samlingarna vid designmuseerna i Helsingfors och Essen. Har också planerat bokpärmar för Tammi och ansvarat för den grafiska formgivningen inom 3R.

 
 

HELI RANTALA

Historieforskare, filosofie doktor och docent i 1800-talets kulturhistoria vid Åbo universitet. Särskilt intresserad av kulturella fenomen under romantiken, har publicerat en mängd verk om olika ämnen, allt från historieteorins och begreppens historia till upplevelsen av att gå. Även författare av facklitteratur.

 
 

SARI SALMELA

Har arbetat som fast anställd vid flera finländska teatrar samt som gästande kostymör vid många teatrar och i filmer. Av Tredje Rummets verk Legenda pienestä luusta och Romanttinen mieli.

 
 

JUKKA SARJALA

Forskare i kulturhistoria och docent vid institutionen för historia, kultur och konst vid Åbo universitet. Specialiserad på 1800-talets kulturhistoria, har de senaste åren forskat i tysk och finländsk förromantik.

 
 

ROBERT SEGER

Teater-, press- och reklamfotograf, som fotograferat cirka 150 föreställningar på olika håll i Finland, från Uleåborg till Nationalteatern. Har verkat som hovfotograf vid Åbo stadsteater sedan 2001. Har fotograferat 3R:s repetitionsprocesser och föreställningar. Har på senare tid också koncentrerat sig på matfotografi.

 
 

SOFIA TÖRNQVIST

Sofia Törnqvist är skådespelare och föreläsare. Hon har studerat till magister i teaterkonst på den svenska institutionen vid Teaterhögskolan i Helsingfors och blev klar 2001. Efter det har hon arbetat som freelanceskådespelare främst i åbo både på svenska och finska. Hon är också grundare av den nordiska teatergruppen Subfrau som gör föreställningar om könsroller, makt och jämställdhet. Sofia har medverkat i följande av Kolmas Tila-Tredje Rummets produktioner: Maankellot, Animalis, Berg Heil, Passio, Legenda Pienestä Luusta och Romanttinen Mieli

 
 

KRISTINA VAHVASELKÄ

Skådespelare och producent. Skådespelare på Vasa stadsteater 1997-2003. Utöver skådespelande arbetar Kristina även som verksamhetsledare för FINFRINGE-festivalen. i Tredje Rummet arbetar hon som producent och skådespelare (Berg Heil! – Nietscheläisiä vaelluslauluja, Passio, Legenda pienestä luusta och Raumzeit)

 
Tack till alla som har stött vår verksamhet under det gångna året!