Animalis, 2011

DET LEVANDE, DET SOM ANDAS.

Föreställningar

Premier 18.10.2011, Turku.

Plats

Manilla, Turku.

Läs recensioner

Människans och andra djurs gemensamma historia. Förändring av vårt förhållande till naturen. Kunskapens brytningsskede. Jämlikhet.

En korp, en åsna och en hund vandrar i tiden och i djurens och människans gemensamma historia. ANIMALIS är en fascinerande väv av verklighetsbaserade berättelser från Europa och Nya Världen åren 1546-1735 – från världen före Charles Darwin och evolutionsteorin. Personerna i dramat är en armenisk silkesvävare, en drottning och hennes korp, François Rabelais som hyllar de skapades fest, Katarina som flugit från Lappland, bönder som kämpar i pestens strupgrepp, Maria Merian, pionjär inom insektsforskning och ekologiskt tänkande, rationalistfilosofen Descartes tjänsteflicka Helena Jans, slaven Alzira som lever på gränsen till regnskogen…

ANIMALIS är en serie närbilder och landskap från en värld som präglas av osäkerhet, av kunskapens genombrott, av ny kunskap och sökandet efter ett nytt tänkande. Världen och människan står i centrum för transformationen; metamorfosen är också ett naturens hemlighetsfulla fenomen, som sysselsätter forskarna i världen vid den nya tidens början.

Håller det människocentrerade tänkandet på att brytas sönder? Hur har vårt förhållande till djuren förändrats under historiens gång? Vilken plats intar myterna, sagorna och religionerna på kunskapens fält? Är det möjligt att studera naturvetarens kunskap och ursprungsbefolkningens kunskap parallellt? Lider djuren? Vad berättar djurets blick? Hurudan skulle djurens berättelse om oss människor vara? Var börjar människosläktets historia, hurudana spår finns nedlagda i oss ur tidens djup?

Skådespelare

Tarja Heinula

Raimo Karppinen

Sofia Törnqvist

Tuula Väänänen

Kari Mäkiranta (musik)

Liisu Makkonen (sång, musik)

Sakari Kivinen (cello, musik)

Arbetsgrupp

Seppo Parkkinen, manusförfattare | Juha Malmivaara, regi | Kari Mäkiranta, musik | Pirjo Liiri-Majava & Kalle Ropponen, visualisering och ljusdesign | Robert Seger, fotografi | Jorma Pitkonen, grafisk design | Minna Pilvinen, sminkör |