Ett romantiskt sinne

Scenverk för två körer, skådespelare och musiker.

NATTENS SKRIFT OCH SOLEN. DET ROMANTISKT GROTESKA OCH SKRÄCKEN. DEN LILLA TEATERN OCH SLAKTOXARNA. DET CEREMONIELLA LJUSET. DEN RADIKALA SUBJEKTIVISMEN. DEN REVOLUTIONÄRA TIDEN. TRÄDGÅRDARNA SOM FALLIT I GLÖMSKA.

Teatergruppen Tredje Rummets scenverk Ett romantiskt sinne. Premiär i Åbo i 27  augusti 2021. Biljetterna är till försäljning på lippu.fi.

Vad är ett romantiskt sinne? Hurdant är sambandet mellan romantikens naturfilosofi och det
posthumanistiska tänkandet? Hurdan var Åboromantiken i början av 1800-talet?

Ett romantiskt sinne ett samarbete mellan Teater Tredje Rummet och två körer från Åbo, Florakören och Brahe Djäknar. Musiken i verket komponeras av Ulf Långbacka och Kari Mäkiranta. Romantikens Åbo är den centrala skådeplatsen för verket.

Verket kombinerar dokumentarism och fiktion samt studerar polyfoni, flerstämmighet. Polyfoni är förutom en musikterm också ett filosofiskt, etiskt och dramaturgiskt begrepp, ett perspektiv på människan. Det är flera perspektiv som uppvisas samtidigt och placeras sida vid sida. Det är tidens flerstämmighet, rummets mångfald och individens polyfonism.

Ett romantiskt sinne är ett kritiskt granskande av det mänskliga medvetandet. Det bygger en bro till den svunna tiden, staden och dess människor för tvåhundra år sedan. Det sträcker sig mot framtiden precis som romantikens naturfilosofer, som kritiskt granskade rationalismen och människans strävan efter verklighetskontroll.

Skådespelare

Frank Berger, Cécile Orblin, Timo Torikka, Sofia Törnqvist, Kristina Vahvaselkä, Arttu Wäänänen / Janina Berman (röst), Eriikka Magnusson (röst), Antton Kainulainen (röst) ja Hannes Mikkelson (röst)

och körerna Brahe Djäknar och Florakören.

Arbetsgrupp

Seppo Parkkinen, Manus och föreställningsdramaturgi | Juha Malmivaara, Regi | Ulf Långbacka & Kari Mäkiranta, Musikkomposition | Joonas Outakoski, Ljuddesign | Jonna Aaltonen, Koreografi | Sari Salmela, Scenografi | Eero Erkamo, Ljusdesign | Saara Suni, Regissörens assistent | Antton Kainulainen, Teknik | Kristina Vahvaselkä, Producent | Arto Vesterinen/Pauhaus, Grafisk design |