Ett romantiskt sinne

Scenverk för två körer, skådespelare och musiker.

Föreställningar

PROLOGENS PREMIÄR 21.8.2020, HUVUDVERKETS PREMIÄR 29.8.2020

Plats

Åbo Domkyrka (prolog), Logomo (huvudverk)
NATTENS SKRIFT OCH SOLEN. DET ROMANTISKT GROTESKA OCH SKRÄCKEN. DEN LILLA TEATERN OCH SLAKTOXARNA. DET CEREMONIELLA LJUSET. DEN RADIKALA SUBJEKTIVISMEN. DEN REVOLUTIONÄRA TIDEN. TRÄDGÅRDARNA SOM FALLIT I GLÖMSKA.

Teatergruppen Tredje Rummets scenverk Ett romantiskt sinne. Premiär i Åbo i augusti 2020.

“Men, sade jag en aning förbryllat, skulle vi då behöva äta ur kunskapens träd igen för att återgå till ett oskuldsfullt tillstånd? Förvisso, svarade han, det är världshistoriens sista kapitel.”

– Heinrich von Kleist, Om marionetteatern, Über das Marionettentheater

Vad är ett romantiskt sinne? Hurdant är sambandet mellan romantikens naturfilosofi och det
posthumanistiska tänkandet? Hurdan var Åboromantiken i början av 1800-talet?

Ett romantiskt sinne ett samarbete mellan Teater Tredje Rummet och två körer från Åbo, Florakören och Brahe Djäknar. Musiken i verket komponeras av Ulf Långbacka och Kari Mäkiranta. Romantikens Åbo är den centrala skådeplatsen för verket.

Verket kombinerar dokumentarism och fiktion samt studerar polyfoni, flerstämmighet. Polyfoni är förutom en musikterm också ett filosofiskt, etiskt och dramaturgiskt begrepp, ett perspektiv på människan. Det är flera perspektiv som uppvisas samtidigt och placeras sida vid sida. Det är tidens flerstämmighet, rummets mångfald och individens polyfonism.

Ett romantiskt sinne är ett kritiskt granskande av det mänskliga medvetandet. Det bygger en bro till den svunna tiden, staden och dess människor för tvåhundra år sedan. Det sträcker sig mot framtiden precis som romantikens naturfilosofer, som kritiskt granskade rationalismen och människans strävan efter verklighetskontroll.

Verket uppförs av sex skådespelare, musiker och körerna Brahe Djäknar och Florakören. Kulturhistorie- och historieforskarna Heli Rantala, Panu Savolainen och Jukka Sarjala från Åbo universitet står för verkets vetenskapliga bakgrundsarbete.

Produktion: Tredje Rummet rf i samarbete med Brahe Djäknar och Florakören

Seminarium: Vad är ett romantiskt sinne? 24.5.2019

Skådespelare

Verket uppförs av skådespelare, musiker och körerna Brahe Djäknar och Florakören.

Arbetsgrupp

Seppo Parkkinen, Manus och föreställningsdramaturgi | Susanna Airaksinen & Juha Malmivaara, Regi | Ulf Långbacka & Kari Mäkiranta, Musikkomposition | Sari Salmela, Scenografi | Eero Erkamo, Ljusdesign | Ville Aalto, Ljuddesign | Teemu Kyytinen, Koreografi | Kristina Vahvaselkä, Producent | Lisa Forss, Informatör | Arto Vesterinen/Pauhaus, Grafisk design |