Ett romantiskt sinne

Scenverk för två körer, skådespelare och musiker.