Raumzeits premiär närmar sig!

30.01.2023Alla galaxer drar sig undan från oss. Vart ni än tittar på himlen.


I Raumzeit möts ljud-, video- och scenkonst och bildar en unik helhet. 
Verket kombinerar fiktion och ett dokumentärt grepp och undersöker förhållandet mellan totalitarism och vetenskapligt tänkande, frågan om vetenskapens frihet, problemet med tiden samt astronomins och fysikens historia från och med 1900-talets första årtionden. Verkets fiktiva inramning är förlagd till en aprilnatt år 1943 på Storheikkilä observatorium i Åbo. Med avstamp i denna ram förflyttar vi oss med fysikern Anja Pohjanheimos tankeflöde till alternativa verkligheter, såväl fiktiva som reella.

 

Premiär 2.2. Föreställningar ända fram till 1.4. Detta kommer du inte att uppleva någon annanstans. Köp din biljett här!