MOTBERÄTTELSE 15.-23.10.2011

Filmfestival, teaterföreställningar och publikevenemang.

Föreställningar

15.-23.10.2011
TEATERNS, FILMENS, FILOSOFINS OCH FORSKNINGENS PERSPEKTIV PÅ MOTBERÄTTELSERNA I DENNA TID

Motberättelse” (Vastakertomus, Counter-History) 2011 kombinerade konst och vetenskap på ett unikt sätt. Evenemanget utgjorde en del av Åbo Kulturhuvudstadsår och omfattade en serie teater- och filmföreställningar samt ett fyra dagar långt publikevenemang. Filmfestivalen arrangerades 15 – 18.10 och publikevenemanget 20-23.10. Förhandsvisningen av teaterföreställningen Animalis ägde rum 15.10 och premiären 18.10. 2011.

Kolmas Tila – Tredje Rummet ry producerade evenemanget i samarbete med Åbo Akademi och Åbo universitet. Platsen för evenemanget var Manillas gamla spritfabrik i Åbo. Filmfestivalen arrangerades i Trädgårdsgatans Auditorium. Motberättelsen fann och lyfte fram en tystad, dold marginell röst, händelse eller tanke, och jämställde på detta sätt olika erfarenheter och förståelser. På samma gång granskades fenomenet ur olika synvinklar.

INTERNATIONELLA TOPPGÄSTER: TRINH T. MINH-HA OCH MICHEL ONFRAY
Motberättelse” inleddes med en festival bestående av Trinh T. Minh-has filmer. För första gången såg man nu i Finland sex av hennes filmer i samlad form. Trinh T. Minh-ha, som är född i Vietnam, verkar som professor vid universitetet i Berkeley, Kalifornien.
Arrangemanget också några andra betydande internationella gäster till det öppna publikevenemanget, bland andra filosofen och författaren Michel Onfray från Frankrike. Gäster var också kulturhistorikerna och essäisterna Michael Azar och Edda Manga, filosofen och författaren Alexander Motturi, samt lyrikern Johannes Anyuru från Clandestino Institut i Göteborg.

Dessutom medverkade några av de intressantaste representanterna för den finländska konsten och vetenskapen, bland andra litteraturforskaren, FD Päivi Kosonen, och essäisten, manusförfattaren och dramatikern Kari Hukkila.
Publikevenemanget bestod av föredrag, korta muntliga inlägg, debatt, samt dialog mellan publik och artister, forskare och konstnärer. Evenemanget skapade ett forum för kritisk och öppen dialog med en undersökning av motberättelsen som den ledande tanken.
Jorma Pitkonen med arbetsgrupp ansvarade för planeringen av innehållet för Tredje Rummets räkning, Antony Fredriksson och Laura Hollsten för Åbo Akademi, samt Lotta Kähkönen och Kaisa Ilmonen för Åbo universitet.

URUPPFÖRANDE AV ANIMALIS OCH REPRIS AV HYLLADE ”STJÄRNANS ÖGONBLICK”
Till evenemanget ”Motberättelse” hörde intimt också teaterföreställningarna ”Stjärnans ögonblick”, som baserar sig på Clarice Lispectors miniatyrroman, och Animalis skriven av Seppo Parkkinen. Det senare verket fick sitt uruppförande i oktober. Båda verken regisserades av Juha Malmivaara.

Skådespelare

TRINH T. MINH-HA (Vietnam)

filmregissör

Michel Onfray (FRA)

filosof, författare

Michael Azar - Clandestino Institutet

kulturhistorikerna, essäisterna

Edda Manga - Clandestino Institutet

kulturhistorikerna, essäisterna

Aleksander Motturi

författare

Johannes Anyuru (swe)

lyriker

Arbetsgrupp

Antony Fredriksson, | Laura Hollsten, | Kaisa Ilmonen, | Annamari Konttinen, | Juha Malmivaara, | Seppo Parkkinen, | Jorma Pitkonen, |