Seminarium: Vad är ett romantiskt sinne?

Föreställningar

24.5.2019

Längd

kl 12-16

Plats

Sirkkala campus (auditorium Janus, Brunnsgatan 12)

I samband med Tredje Rummets produktion Ett romantiskt sinne ordnas det ett seminarium “Vad är ett romantiskt sinne?” vid Åbo universitets litteraturvetenskap. Forskare inom litteraturvetenskap och kulturhistoria diskuterar vad som menas med ett romantiskt sinne och hurdana aktörer man kopplar med romantikens litteratur, tankevärld eller och levda verklighet samt hurdan romantikens tidsålder var i Åbo.

Seminariets talare är dramaturgen Seppo Parkkinen, professor Hannu Salmi, forskare Jukka Sarjala, FD Heli Rantala, FD arkitekt Panu Savolainen, universitetslärare Tero Vanhanen och doktoranden Jouni Teittinen. Seminariets ordförande är FD doc. Kaisa Ilmonen, som även är Tredje Rummet rf:s styrelsemedlem. Seminariet ordnas i samarbete med forskningscentret SELMA (Centre for the Study of Storytelling, Experientiality and Memory).