PUBLIKEVENEMANG – JORDENS KLOCKOR 2008-2009

Den moderna människans födelse?

Föreställningar

2008-2009

Plats

Manilla, Turku

November 2008

Föreläsare:
Professor Kari Immonen (Åbo universitet): Edistyksen rakenne ja vastustamisen mahdottomuus (”Framstegets struktur och motståndets omöjlighet”)
FM Antony Fredriksson (Åbo Akademi): Aistien historiaa (”Sinnenas historia”)
FD Lars Berggren (Åbo Akademi): Bildkonst kring sekelskiftet 1800
Bildkonstnär Sasha Huber: My art and family history / Haiti, Switzerland

Augusti 2009

Föreläsare:
FD Martina Reuter: Mary Wollstonecraft valistusajattelijana (”Mary Wollstonecraft som upplysningsfilosof”).
FD Laura Hollsten: Transatlanttisia kohtaamisia 1700-luvulla. Sokeriplantaasi modernin yhteiskunnan syntypaikkana. (”Transatlantiska möten på 1700-talet. Sockerplantagen som plats för det moderna samhällets födelse”).

Arbetsgrupp

Antony Fredriksson, | Laura Hollsten, | Annamari Konttinen, | Juha Malmivaara, | Seppo Parkkinen, |