KOLMAS TILA ON MONITAITEELLINEN RYHMÄ, JONKA KESKEINEN TAVOITE ON TAITEEN JA TIETEEN KESKINÄINEN VUOROPUHELU JA TUTKIMUS, JOKA VOI NOSTAA ESIIN YHTEISKUNNALLISESTI JA FILOSOFISESTI TÄRKEITÄ AIHEITA.

KOLMAS TILA – Tredje Rummet – Third Space

 

Kolmas tila on monitaiteellinen ryhmä, jonka keskeinen tavoite on taiteen ja tieteen keskinäinen vuoropuhelu ja tutkimus. Nostamme esiin yhteiskunnallisesti ja filosofisesti tärkeitä aiheita. Kolmas tila toteuttaa niin teatteriesityksiä, tilateoksia, näyttelyitä kuin esitystaidetta.

Kolmas tila ei pyri kiinteisiin rakenteisiin. Haluamme liikkuvuutta.Täydennämme ryhmäämme produktiokohtaisesti.

Kolmas tila on kulkuneuvo tuntemattomaan. Filosofisessa keskustelussa käsite ”kolmas tila” liitetään länsimaisen ajattelun ja perusasenteiden kritiikkiin. Kolmas tila korostaa vastavuoroisuutta – vastakohdiksi mielletyt asiat vaikuttavat toisiinsa. Kolmas tila voidaan liittää identiteettiin, joka nähdään jatkuvana prosessina.

Ihminen nähdään sekä sen kautta mistä hän on lähtöisin että suhteessa siihen mihin hän on päätynyt, minne hän on matkalla. Tämä liittyy myös ammatilliseen identiteettiin.

Kolmas tila voi olla myös fyysinen tila – tilanne ja tilaisuus, joka avautuu esimerkiksi katsojan ja esityksen välillä. Olennaista tässä kohtaamisessa on se, että molemmat osapuolet vaikuttavat toisiinsa. Tätä haluamme tutkia.

Lähtökohtiamme on teatterin yhteisöllisyys ja aktiivinen vuorovaikutus yleisön kanssa. Etsimme sitoutuneempaa katsomisprosessia. Haluamme haastaa katsojan uudenlaiseen suhteeseen teoksen kanssa.

 

SANOMME KYLLÄ

 

Taiteelle.
Taiteen ja tieteen keskinäiselle dialogille.
Tutkimustyölle, ja vuoropuhelulle, joka voi nostaa esiin taiteellisesti, filosofisesti ja yhteiskunnallisesti merkittäviä aiheita.
Aiheita, joiden pohjalta voidaan kirjoittaa ja luoda uusia näyttämöteoksia.
Taiteen ja tieteen välisen keskustelun muotona ovat tapaamiset, joista on osa avoimia yleisötilaisuuksia.

Yhteisölliselle teatterille.
Pyrimme aktiiviseen vuorovaikutukseen potentiaalisen yleisön kanssa. Asetamme tarkastelun kohteeksi  katsojan suhteen esitystapahtumaan. Emme pidä sitä automaattisena, haluamme sitoutuneempaa katsomisprosessia. Miten tila ja teos rakentuvat suhteessa katsojaan? Haluamme haastaa katsojan uudenlaiseen suhteeseen teoksen kanssa.

Keveydelle/ liikkuvuudelle.
Emme pyri kiinteisiin rakenteisiin. Voimme harjoitella – ja esiintyä – Turussa – tai Tallinnassa, Tukholmassa tai Helsingissä. Etsimme yhteistyötahoja mahdollistaaksemme tämän.

Mielikuvitukselle ja vapaudelle.
Taide voi olla tiedon lähde.

Eri taiteiden keskinäiselle dialogille.
Joka eri taidemuotojen kautta luo teatterin ja esitystapahtuman kieltä.

Monikielisyydelle.

Jokaisen jäsenen  omalle taidemuodolle.
Sille, että jokaisen oma taiteenala saa forumin.

Riippumattomalle ja itsenäiselle tekijälle.